Znajdz nas na Facebook
Logo Bezpieczna Cytologia /Lista polecanych placówek

Zobacz także:

Europa przeciw nowotworom

Dyrektywa Europejska

Program BEZPIECZNA CYTOLOGIA

Prawa Pacjenta

Program BEZPIECZNA CYTOLOGIA

Program został zainicjowany w celu poszerzania wiedzy na temat Cytologii oraz zachęcenia kobiet do wykonywania badań. Jednocześnie podjęte w ramach programu działania edukacyjne mają uświadomić ogółowi społeczeństwa, że istnieje potrzeba dyskusji na temat poprawy jakości przeprowadzanych badań cytologicznych i dostosowania polskich standardów w tym zakresie do poziomu państw Europy Zachodniej.
Istotne jest wskazanie na konieczność stworzenia kompleksowego systemu rejestracji kobiet, w praktyce poddających się badaniom nie tylko w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, ale także w prywatnych gabinetach ginekologicznych. Uzyskane wyniki powinny stanowić rzetelną informację na temat rzeczywistego poziomu zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne oraz pozwolić na ocenę możliwości poprawy sytuacji w miejscach, gdzie zgłaszalność jest niska. Rezultatem podjętych działań powinno być świadome uczestnictwo kobiet w programie profilaktyki, upodmiotowienie kobiety w kontakcie z lekarzem dzięki posiadaniu przez nią określonej wiedzy na temat procedury badań cytologicznych, stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia procesu poprawy standardów wykonywanych badań oraz ich upowszechnienie.

Cele Programu

  • Edukacja kobiet w zakresie wiedzy na temat raka szyjki macicy i badań profilaktycznych.
  • Zwiększenie poziomu zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne poprzez przekazywanie informacji na temat pozytywnych skutków wczesnego wykrycia nowotworu oraz eliminacji obaw pacjentek przed wizytą u ginekologa.
  • Zainicjowanie społecznej dyskusji na temat jakości przeprowadzanych w Polsce badań cytologicznych oraz praktycznych efektów wdrożenia od 2006 roku Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.
  • Wskazanie na konieczność korzystania z pozytywnych wzorców krajów prowadzących skuteczne programy profilaktyczne na raka szyjki macicy i przestrzeganie standardów badań cytologicznych zapisanych w Dyrektywie Europejskiej.
  • Zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia kompleksowego rejestru badań cytologicznych wykonywanych zarówno w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, jak i poza programem oraz ich analizy.

PARTNERZY:

Logo Rovers Logo Kwiat Kobiecości Logo Magnolia Logo Koalicja RSM Logo Fundacja Różowa Konwalia im. prof. Jana Zielińskiego