Znajdz nas na Facebook
Logo Bezpieczna Cytologia /Lista polecanych placówek

Zobacz także:

Europa przeciw nowotworom

Dyrektywa Europejska

Program BEZPIECZNA CYTOLOGIA

Prawa Pacjenta

Dyrektywa Europejska

Dyrektywa Europejska dotycząca programu skriningowego raka szyjki macicy na rok 2009 (European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening), została przygotowana przez wiekszość krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wytyczne zawarte w opracowaniu są konsensusem bardzo wielu doświadczeń uznanych ośrodków i specjalistów zajmujących się tym tematem. Wskazują model postępowania dla osób i instytucji dbających o zachowanie wysokiego poziomu jakościowego programów profilaktycznych.
Polska nie uczestniczyła w tym procesie i dotychczas nie przyjęła oficjalnie jej zapisów. Jednocześnie w opisie polskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy zgłoszonym do Europejskiej Organizacji jego koordynatorzy potwierdzili, że powinien być on prowadzony zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej. Nie zawsze ma to jednak miejsce. W naszym kraju w zakresie pobierania wymazów cytologicznych nie uszczegółowiono przede wszystkim zaleceń dotyczących sprzętu, techniki przygotowania wymazu, jednolitego systemu oceny histopatologicznej, rejestracji danych pacjentek oraz bardzo istotnego audytu wyników pracy osób pobierających. Bez właściwego monitorowania tych elementów trudno mówić o wprowadzeniu skutecznej kontroli jakości badań.
Treść zapisów w języku angielskim dostępna jest w internecie dla wszystkich osób zainteresowanych tematem. Dyrektywa nie zostały oficjalnie przetłumaczone na język polski. Rozdział poświęcony w/wym. zagadnieniom pt. „Collection of cellular material of the uterine cervix. Preparation of an adequate Pap smear” (tł. pol. Pobieranie materiału komórkowego z szyjki macicy. Właściwe przygotowanie wymazu cytologicznego) znajduje się w załączniku nr 1 (Annex 1) na stronie 129.
Adres strony internetowej: http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

PARTNERZY:

Logo Rovers Logo Kwiat Kobiecości Logo Magnolia Logo Koalicja RSM Logo Fundacja Różowa Konwalia im. prof. Jana Zielińskiego