Znajdz nas na Facebook
Logo Bezpieczna Cytologia /Lista polecanych placówek

Zobacz także:

Profilaktyka raka szyjki macicy

Technika pobierania wymazu

Badania kliniczne Cervex-Brush®

Rekomendacje Cervex-Brush®

Dodatkowe testy diagnostyczne

Linki

Rekomendacje Rovers® Cervex-Brush®

1. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening.

European Commision. Second Edition 2008. Annex 1 - Collection of cellular material of the uterine cervix. Preparation of an adequate Pap smear.131-140 „Cervical broom (Cervex-Brush, Rovers, Oss, The Netherlands). (…) Endocervical cells and ectocervical cells are sampled simultaneously – the long bristles pick up endocervical cells while the short bristles collect ectocervical cells and are bevelled to collect cells when rotated in a clockwise direction only.”
(Annex 1: Preparation of an adequate Pap smear)

2. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

„Wszystkie pobrane rozmazy były technicznie wystarczające do ostatecznej oceny i nie wymagały ponownych pobrań. Stanowi to postęp w stosunku do metod dotychczas stosowanych ze względu na jakość otrzymywanych rozmazów. Zmniejsza prawdopodobieństwo otrzymywania wyników fałszywie ujemnych. W sposób prosty uzyskiwane bogatokomórkowe, dobrej jakości rozmazy są zaletą w propagowaniu używania szczoteczki Rovers®Cervex-Brush® w badaniach masowych”.
(Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego – Warszawa)

3. Instytut Matki i Dziecka

„Szczoteczki Rovers®Cervex-Brush® zapewniają łatwość pobierania materiału z okolicy ujścia zewnętrznego szyjki macicy bez powodowania krwawień czy uszkodzeń nabłonka. Pobieranie materiału jest całkowicie bezbolesne. W pobranych przy pomocy szczoteczek Rovers®Cervex-Brush® rozmazach jest większa liczba komórek złuszczającego się nabłonka niż w preparatach pobieranych przy pomocy innych przyrządów. Szczoteczki Rovers®Cervex-Brush® powinny być używane w codziennej praktyce placówek położniczo-ginekologicznych w kraju”.
(Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych Narządu Rodnego – Białystok, Klinika Położnictwa i Ginekologii – Warszawa)

4. Ministerstwo Zdrowia - Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej z dnia 17.06.2005r.

(art..48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.)

5. Narodowy Fundusz Zdrowia – Program profilaktyki raka szyjki macicy.Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czas trwania programu 2007 + 2008.

6. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne - Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Rekomendacje PTG z dnia 7.07.2006r.

7. Centralny Ośrodek Koordynujący - Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Informacje dla kobiet z grudnia 2006r.

Prawidłowe pobranie wymazu cytologicznego.

8. Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. W. Orłowskiego CMKP (Zakład Patomorfologii – Warszawa)

9. Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego w Katowicach (II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Zabrze)

10. Spaczyński M.: Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ginekologia Praktyczna 2006; http://www.gpsk.am.poznan.pl

11. WHO 2006. Comprehensive cervical cancer control. A guide to essential practice.

12. Arbyn M., McGoogan E., Patnick J.: Methods and techniques of cervical screening. Collection of cellular material of the uterine cervix, preparation of an adequate Pap smear. Guidelines Chap. 3, Annex 1: Collection of Pap. 2003; 140-148.

13. Arbyn M.: Recommandations techniques pour des frottis de col satisfaisants. RMG 2002; 196:361-363.

14. Sparrow M.J., Fauck R., Gupta R.K.: A trial of two methods of taking cervical smears: the Aylesbury spatula plus cytology brush compared to the Cervex broom. N Z Med J. 1997; 110(1052):356-8.

15. Tameside & Glossop Cervical Screening Programme. A useful guide for good practice in primary care. Cancer Screening Programmes NHS. 2005; 1-26.

16. Vooijs G.P., van Aspen van Erp A.J.M., van’t Hof Grootenboer B.E., Hanselaar A.G.J.M.: Parameters of quality control in cervical cytodiagnosis. Compendium on Quality Assurance; 95-108. Chicago: Tutorials of Cytology 1995:95-107.

17. Vooijs G.P., Aspert-van Erp A.J.M.; Quality assurance and quality control in cervical cytology.; in COMPENDIUM ON DIAGNOSTIC CYTOLOGY. Wied G.L., Bibbo M., Keebler M. Koss L.G., Patten S.F., Rosenthal D.L. Tutorial of Cytology Chicago Illinois USA, 1997, 394-408.

PARTNERZY:

Logo Rovers Logo Kwiat Kobiecości Logo Magnolia Logo Koalicja RSM Logo Fundacja Różowa Konwalia im. prof. Jana Zielińskiego