Znajdz nas na Facebook
Logo Bezpieczna Cytologia /Lista polecanych placówek

Zobacz także:

Profilaktyka

Badania przesiewowe w Polsce

Rak szyjki macicy

Badania cytologiczne

Pobieranie wymazu

Interpretacja wyników

Pobieranie wymazu

Zadaniem badania cytologicznego jest wykrycie zmian komórkowych w obrębie szyjki macicy, najlepiej we wczesnym stadium, zanim przekształcą się one w komórki nowotworowe. Możliwość postawienia prawidłowej diagnozy jest w znacznym stopniu zależna od jakości przyrządu użytego do pobrania wymazu z szyjki macicy oraz właściwej techniki pobrania materiału komórkowego. Kluczową sprawą jest także odpowiednie wyszkolenie lekarza wykonującego badanie cytologiczne. Nie zachowanie odpowiedniego standardu procedury skutkuje brakami w jakości wymazu (np. niewystarczająca liczba komórek, nieczytelny obraz). Zgodnie bowiem z wymaganiami wspominanego wcześniej systemu Bethesda specjalista oceniający preparat cytologiczny powinien jednoznacznie określić, czy zawiera on materiał przydatny do dalszej analizy t.j. czy wszystkie elementy komórkowe w preparacie są dobrze zachowane, utrwalone i zabarwione. Ponadto wynik badania powinien zawierać informację o tym, czy obraz cytologiczny jest prawidłowy czy nie (w przypadku wyniku nieprawidłowego wymagane jest scharakteryzowanie stwierdzonych zmian).
Jeśli kobieta regularnie zgłasza się na badania cytologiczne i zostały one wykonane poprawnie, możliwe jest ewentualne wykrycie wszesnych zmian nowotworowych. Jednocześnie nie powinno dojść do wykrycia choroby w zaawansowanym stadium, gdyż mogłoby to świadczyć o wcześniejszych nieprawidłowościach w procedurze pobierania lub oceny.

Do wykonania wymazu niezbędne są następujące elementy:

 1. Rękawice jednorazowe - zapewniają higienę podczas badania
 2. Jednorazowy wziernik ginekologiczny - umożliwia lekarzowi wizualizację szyjki macicy
 3. Szczoteczka cytologiczna zgodna z wymogami jakości - służy do pobrania materiału komórkowego z szyjki macicy
 4. Szkiełko mikroskopowe - szklana płytka, na którą przy pomocy szczoteczki nanoszony jest pobrany materiał komórkowy
 5. Utrwalacz cytologiczny - płyn (buteleczka ze sprayem) zabezpieczający pobrane komórki przed uszkodzeniem czy wyschnięciem.
 6. Pudełko transportowe - pojemnik ochronny do transportu szkiełka (lub większej ilości szkiełek) do laboratorium oceniającego preparat.

Przebieg procedury pobierania wymazu cytologicznego metodą konwencjonalną

 • Lekarz wprowadza wziernik ginekologiczny i uwidacznia szyjkę macicy
 • Za pomocą szczoteczki lekarz pobiera wymaz cytologiczny zgodnie z następującą procedurą:
  • Centralne włoski szczoteczki wprowadzane są do kanału szyjki, natomiast boczne włoski przylegają do tarczy (rys. 1)
  • Utrzymując lekki nacisk szczoteczkę obraca się pięciokrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby odpowiednio wyprofilowane włoski mogły właściwie pobrać niezbędny materiał komórkowy(rys. 2)
  • Pobrana próbka, ruchem pędzla i przy użyciu obydwu stron szczoteczki, rozprowadzana jest na szkiełku mikroskopowym (rys. 3)
  • Wymaz zostaje natychmiast zabezpieczony poprzez rozpylenie na szkiełko utrwalacza cytologicznego (rys. 4)

Pobieranie wymazu
(Instrukcja użycia dla szczoteczki Rovers®Cervex-Brush®)

PARTNERZY:

Logo Rovers Logo Kwiat Kobiecości Logo Magnolia Logo Koalicja RSM Logo Fundacja Różowa Konwalia im. prof. Jana Zielińskiego