Znajdz nas na Facebook
Logo Bezpieczna Cytologia /Lista polecanych placówek

Zobacz także:

Profilaktyka

Badania przesiewowe w Polsce

Rak szyjki macicy

Badania cytologiczne

Pobieranie wymazu

Interpretacja wyników

Profilaktyka

Najskuteczniejszą metodą walki z nowotworami złośliwymi są działania profilaktyczne. Dotychczas scharakteryzowano trzy kierunki tych działań tj. profilaktykę pierwotną, wtórną oraz trzeciorzędową. Prewencja pierwotna opiera się na znajomości czynników ryzyka rozwoju nowotworu i polega na ograniczeniu lub eliminacji tych czynników. Prewencja wtórna polega na wykrywaniu już istniejącej patologii, na rozpoznawaniu stanów przedrakowych czyli tzw. skrining. Natomiast prewencja trzeciorzędowa jest związana ze stosowaniem substancji zmniejszających ryzyko wystąpienia raka.

W chwili obecnej profilaktyka raka szyjki macicy polega na przeprowadzaniu cyklicznie badań cytologicznych oraz stosowaniu szczepionki przeciwko niektórym typom wirusa HPV. Istotną rolę odgrywa także edukacja zdrowotna kobiet oraz promocja zachowań prozdrowotnych.

Profilaktyka pierwotna

Prewencja w tym zakresie koncentruje się na identyfikacji czynników wywołujących chorobę i próbie eliminacji tych czynników. Według najnowszych badań najwięcej przypadków raka szyjki macicy wywoływanych jest przez zakażenie wirusem HPV. Aktualnie profilaktyka pierwotna polega na zastosowaniu szczepionki zapobiegającej zakażeniu. W chwili obecnej dostępne są dwie szczepionki przeciwko HPV. Zakłada się, że ich powszechne zastosowanie doprowadzi do zmniejszenia umieralności na raka szyjki macicy.

„KAŻDA KOBIETA PRZED ROZPOCZĘCIEM SZCZEPIENIA MUSI MIEĆ WYKONANY WYMAZ CYTOLOGICZNY! NALEŻY W TEN SPOSÓB WYKLUCZYĆ ISTNIEJĄCE ZMIANY CIN LUB RAKA SZYJKI MACICY.”

„U WSZYSTKICH ZASZCZEPIONYCH KOBIET MUSI BYĆ NADAL PROWADZONY SKRINING CYTOLOGICZNY ! SZCZEPIONKI NIE CHRONIĄ PRZED WSZYSTKIMI TYPAMI HPV, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ RAKA SZYJKI MACICY.”

(Rekomendacje POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV)

Profilaktyka wtórna

Profilaktyka wtórna ma na celu rozpoznanie stanów przedrakowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Jest to możliwe dzięki powszechnemu stosowaniu przesiewowych badań cytologicznych skutecznie zmniejszających zachorowalność na inwazyjnego raka szyjki macicy i umieralność z powodu tego nowotworu. Badanie cytologiczne polega na pobraniu wymazu z tarczy części pochwowej szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz tzw. strefy przejściowej. Otrzymany materiał komórkowy poddawany jest mikroskopowej ocenie, a następnie zgodnie z Rekomendacjami Europejskimi klasyfikowany wg. systemu Bethesda.

„ABY ZAPOBIEC CAŁKOWICIE NOWOTWOROWI, NALEŻY ROBIĆ BADANIE GINEKOLOGICZNE ORAZ CYTOLOGICZNE RAZ W ROKU !”

(Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy)

PARTNERZY:

Logo Rovers Logo Kwiat Kobiecości Logo Magnolia Logo Koalicja RSM Logo Fundacja Różowa Konwalia im. prof. Jana Zielińskiego